Hakkımızda

MARDİN SİNEMA DERNEĞİ; Sanatın hayatı hayatın sanatı değiştirme gücüne olan inançla hareketle eşitlikçi ve özgür sanatın yaratılmasına katkı sunmaya; Öte yandan kültür ve sanatın, ancak özgür, demokratik, barışçıl ve eşitlikçi bir ortamda gelişip yaşayabileceği gerçeğinden hareketle, böylesi bir ortamın ve temel değerlerinin savunusu yolunda da tutum ve çaba içerisinde olur, bu alana özgü faaliyetlerde bulunur.

Sinema, Müzik, Tiyatro, Edebiyat gibi sanat ve kültür alanının tüm parçalarının yayılmasına, ilerletilmesine bu alanlarda yeni üretimlerin açığa çıkmasına çalışır. Dünyada farklı halk kültürlerinin tanınması ve tanıtılması ve insanlığın ortak değerleri olarak paylaşımının sağlanmasında yardımcı olmak için çalışmalar yapar ve topluma sunar.

Ayrıca sanatçıların sosyal ekonomik ve fikri haklarının savunusu konusunda çalışmalar yapar.